O nás

Spoločnosť vznikla v roku 2007 pod názvom BPR s.r.o. (2012 sa premenovala na DAQE), so zameraním na konzultačnú, projekčnú a inžiniersku činnosť. Postupne rozšírila svoju činnosť na komplexné služby v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy stavieb. Poskytuje služby v oblasti dopravného inžinierstva a plánovania, skúšania a diagnostikovania stavieb a kontroly kvality stavebných procesov.

Okrem vypracovania projektovej dokumentácie zabezpečujeme vykonávanie autorského a nezávislého stavebného dozoru. Významný podiel našich služieb sa venuje diagnostike konštrukcií so špecializáciou na nedeštruktívne diagnostikovanie stavu vozoviek metódou GPR. Ďalej...

  - design analysis quality engineeringRealizujeme projekt financovaný z fondov EÚ:
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti (TransData)

Ponuka našich služieb

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti konzultačnej, projekčnej a inžinierskej činnosti. Ďalej ponúkame komplexné služby v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy stavieb.

Projektovanie

Zabezpečujeme komplexnú predprojektovú prípravu (geodetické zamerania, IGP prieskum, hlukové a emisné štúdie, vypracovanie architektonickej štúdie a investičného zámeru).


Viac...

Dopravné inžinierstvo

Dopravné inžinierstvo sa zaoberá najmä zisťovaním súčasného stavu dopravných systémov, priebehom a smerovaním dopravy, tvorbou prognóz rozvoja dopravy a hodnotením efektívnosti existujúcich alebo projektovaných dopravných systémov podľa rôznych kritérií.

Viac...

Inžinierska činnosť

Získavanie súhlasných stanovísk k nami vypracovaným projektovým dokumentáciám. Vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení pre všetky druhy stavieb.Viac...

Diagnostikovanie konštrukcií

V oblasti diagnostiky zabezpečujeme široké spektrum deštruktívnych a nedeštruktívnych úkonov a skúšok zameraných na určovanie príčin porúch a ich následkov stavebných konštrukcií.

Viac...

Dozorovanie stavieb

Naši odborníci pre Vás zabezpečia nezávislý technický a stavebný dozor na všetkých druhoch inžinierskych stavieb.


Viac...

Konzultačné služby

Poskytujeme konzultačné služby v celom rozsahu činnosti našej spoločnosti.Viac...

Náš tím

Náš tím tvorí 16 vysokoškolsky vzdelaných stavebných inžinierov, z toho 8 sú autorizovaní stavební inžinieri SKSI.

Vedenie spoločnosti

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

Konateľ spoločnosti
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk

Ing. Marián Kopček

Pobočka Stupava
+421 949 710 111
kopcek@daqe.sk

Zamestnanci spoločnosti

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

Priemyselné stavby, projektové riadenie, dozorovanie, GPR, kvalita stavieb
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk

Ing. Marián Kopček

Cesty a komunikácie, inžinierska činnosť, kapacitné posúdenie
+421 949 710 111
kopcek@daqe.sk

Ing. Vladimír Majcher

Dopravné prieskumy a kapacitné posúdenie, dopravné značenie
+421 908 425 728
majcher@daqe.sk

Ing. Július Hlaváč

Cesty a komunikácie, inžinierska činnosť,
+421 908 302 265
hlavac@daqe.sk

Ing. Lukáš Rolko

Mosty, statika, diagnostika
+421 908 939 806
rolko@daqe.sk

Ing. Gabriela Strečková

Administratíva

info@daqe.sk

Referencie

Alfa Projekt
Dopravoprojekt
inset
Národná diaľničná spoločnosť
Slovenská správa ciest
Mesto Trnava
Mesto Žilina
Žilinský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj

Sme tu aj pre Vás

Neváhajte a oslovte nás.
Možno vám budeme vedieť pomôcť aj s vašim projektom.

Kontakt

Sídlo spoločnosti
DAQE Slovakia, s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Žilina
Kancelária Stupava
DAQE Slovakia, s.r.o.
Železničná 3/C
900 31 Stupava

Kontaktný formulár